Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Pravidlá Elite Way School

1.Dievčatá majú zakázané vstupovať do chlapčenských izieb a chlapci do dievčenských. Po zistení, že toto pravidlo študent nedodržal ho môže riaditeľ, správca, alebo iný profesor tri krát upozorniť, po treťom upozornení môže byť podľa závažnosti situácie vylúčený zo školy!

 2.Školu môžu študenti opustiť len ak majú vypísanú priepustku, alebo má ešte voľnú jednu z 2 voľných prieestupiek. Ak bude študent vedieť že tu nejaký čas nebude môcť byť, oznámi to vopred sekretárke.

 3. Keď bude nejaký problém na škole, napr. vandalizmus (sprejovanie na stenách) a ak to bude niekto vedieť a vopred o neoznámi riaditeľke, hrozí študentovi vylúčenie zo školy a profesorovi výpoveď za tajanie priestupku.

 4.Študenti aj profesori majú zakázané nadávať a šíriť po škole reklamy.

 5.Študenti a profesori sa nikdy nesmú vydávať za iných študentov alebo profesorov. Keď sa na to príde, budete vylúčený zo školy.

 6.Medzi študentom a profesorom nesmie byť iný vzťah, ako by mal byť. Po zistení, že medzi študentom a profesorom je vážnejší vzťah, hrozí profesorovi výpoveď!

7.Prosím študentov aj profesorov, aby brali túto školu primerane vážne. A mali by ste to dodržiavať. Každá profesorka, alebo profesor zadá nejaké učivo, ktoré by si študenti mali ASPOŇ prečítať, keď náhodou dá písomku, lebo potom toto učivo dočasne vymažem a pridám ho späť, až keď budú známky. Viem, že je to pre zábavu, ale aspoň sa niečo priučíte ;)

 8.Tak ako v Rebeloch, aj na tejto stránke EWS majú študenti nárok na PRIEPUSTKU, bude platiť na to, keď sa budú chcieť študenti ´uliať´ zo dňa, kedy ich čaká písomka. Priepustku si budete môcť vypýtať od sekretárky, počet prestupiek za týždeň a ďalšie podrobnejšie informácie na túto tému, sú podrobnejšie vypísané v sekcii vaša prítomnosť a priestupky.

 9.Šudent ani profesor nemôže ponižovať, vyhrážať sa a nadávať iným študentom alebo profesorom. Hrozí vylúčenie!

 

11.Žiadny študent a ANI profesor sa nebude miešať do vecí, ktoré ma na starosti riaditeľ školy! Profesorom hrozí výpoveď, študentom vylúčenie zo školy!

 12.Každý človek môže mať na EWS iba JEDNO meno

13.Je prísne zakázané užívať alkohol, drogy a cigarety v priestoroch školy! Hrozí trest, podľa závažnosti a opakovaní situácia vylúčenie zo školy!

14. Dozorca má na starosti kontrolovanie študentov, ale aj profesorov. Ak to nebude také vážne upozorní ich, ale ak to bude vážnejšie zavedie ich k riaditeľke (napíše jej mail) a všetci traja si to prediskutujú. Taktiež je jasné, žedozorca musí riaditeľke hlásiť aj menšie či väčšie priestupky. (nadávanie, ponižovanie v priestoroch školy-na nástenku a pod.)

 

15. Ak bude mať jednotlivý študent nejaký problém zo súkromia, škola to nerieši. Čiže riaditeľka. Ak v tom bude chcieť študent alebo profesor pomôcť v situácii, len z povolením dotyčného, ktorého sa problém týka.

16. Nikdy nenaliehajte na riaditeľku, nenadávajte jej ani nič podobné. hrozí vylúčenie zo školy!!!

 

17.  Keď jednotlivý študent, alebo profeso nepríde na čas na hodinu, trest je primeraný priestupku, alebo ak študent odmieta pracovať na hodine.

18. Študent nie je povinný, poslúchať profesora mimo školy.

19. Profesor a dozorca, nesmie v žiadnom prípade, dávať študentovi naviac úlohy, alebo ho trestať mimo toho, aby trest riaditeľka schválila.

TOPlist